Cinestèsia al proper CIDUI

El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) celebrarà enguany la seva desena edició els dies 4, 5 i 6 de juliol al Palau de Congressos de Girona.

Sota el títol “Espais d’aprenentatge: agents de canvi a la universitat”, aquest CIDUI es proposa crear un espai d’intercanvi i d’anàlisi d’estudis, experiències i propostes que aportin coneixement sobre els nous espais i temps d’aprenentatge.

El GID Cinestèsia, juntament amb la doctora Natalia Palomar del GIDC Electra de la Universitat de Barcelona, presentarà una comunicació en format pòster titulada “L'audiovisual com a estímul per revitalitzar el grec clàssic a les aules: una experiència d'enllaç entre la secundària i la universitat”.

En aquest esdeveniment, tractarem la precària situació del grec a les aules de secundària (i, conseqüentment, a la Universitat), exposarem les principals mancances del mètode docent més tradicional i proposarem l’oralitat i l’audiovisual com a alternatives eficaces i útils per revertir tota aquesta situació.

Més informació a: http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/